PART 3

MENGENALI DAN MENGENDALI METATRADER

Friday, April 24, 2009

CARA MENGUBAH PASSWORDUntuk menukar password, anda hanya perlu menekan Ctrl O ( Ctrl + huruf O) sehingga terpapar gambar seperti di bawah.

Pilih menu 'SERVER' kemudian pastikan konfigurasi dari alamat server -IKO FX(jangan taip apa-apa) dan nombor LOG IN adalah betul.


Kemudian Klik CHANGE.


Setelah itu akan terpapar menu seperti di bawah.


Masukkan master password anda seperti yang diberikan oleh broker di ruangan 'Current Password'

Tandakan di bahagian 'Change master password'.

Anda juga boleh menukar Investor Password (jika anda mempunyai investor). JANGAN TERSALAH TUKAR!!

Kemudian masukkan Password yang baru, di ruangan New Password dan juga di ruangan 'Confirm' sebagai pengesahan. (password mestilah terdiri daripada ANGKA dan HURUF dan bilangan minimum yang dicadangkan adalah 6 karakter.

Setelah itu, Klik pada butang OK dan tunggu sehingga perubahan password anda disahkan berjaya.

No comments:

Post a Comment